Đây là một công trình tuy không có quy mô lớn nhưng kỳ vọng sẽ là nét đột phá và mang yếu tố nhận diện thương hiệu cho công ty FPT chi nhánh Hải Phòng, Skyline đã thiết kế 3 phương án về mặt đứng công trình mang thông điệp đặc trưng của FPT và phương án “Tốc độ và số 1” đã được chọn để triển khai

 

Về công năng công trình khá đơn giản, tuy nhiên việc am hiểu về chuyên môn và pháp lý đã giúp công trình khai thác tối đa diện tích và tối ưu được các phương án kỹ thuật, đồng thời đáp ứng các yêu cầu khắt khe về đặc thù của công ty công nghệ viễn thông

Năm 2021
Quy mô 1.500 m2 sàn XD
Khách hàng FPT Telecom
Địa điểm Hải Phòng