• 0918958637
  • contact@skyline.com.vn

Career

CHÚNG TÔI CHÀO ĐÓN NHÂN SỰ TÀI NĂNG NHẤT

Skyline Architects là một Studio thiết kế Đô thị, Kỹ thuật và Kiến trúc bền vững, với giá trị cốt lõi được thúc đẩy bởi sự đổi mới và hợp tác. Chúng tôi cung cấp dịch vụ thiết kế đa dạng loại hình Kiến trúc tại studio của Chúng tôi ở thành phố Hồ Chí Minh.

Chúng tôi khuyến khích sự đa dạng về phong cách và quan điểm, và luôn cố gắng tạo ra một môi trường làm việc đáp ứng các nền văn hóa khác nhau. Chúng tôi đánh giá cao những đóng góp của đội ngũ đa dạng của mình và tự hào mang đến cơ hội bình đẳng cho tất cả mọi người, bất kể học vấn, tuổi tác, giới tính, dân tộc, tôn giáo hay tín ngưỡng.

Chúng tôi luôn tìm kiếm những người đặc biệt để tham gia vào đội ngũ thiết kế, sáng tạo của Chúng tôi. Với văn hóa cởi mở và năng động, Chúng tôi chào đón những nhân sự tài năng nhất.