Công việc là đam mê
Phương châm làm việc và thế mạnh:

  • Hết việc chứ không hết giờ.
  • Chỉ cần có deadline, mọi thứ có thế sắp xếp được
  • Am hiểu chuyên môn và pháp lý, đáp ứng đa dạng các thể loại công trình
  • Từng chủ trì thiết kế tại nhiều công ty