Năm 2016
Quy mô 70.600M2
Khách hàng Tecco Group
Địa điểm Tp. Hà Nội