• 0918958637
  • contact@skyline.com.vn

SKYLINE ARCHITECTS THAM DỰ LỄ VINH DANH “DOANH NGHIỆP VÌ CỘNG ĐỒNG”_THE SAIGONTIMES CSR 2023

SKYLINE ARCHITECTS THAM DỰ LỄ VINH DANH “DOANH NGHIỆP VÌ CỘNG ĐỒNG”_THE SAIGONTIMES CSR 2023

(TP. HCM) sáng ngày 30 tháng 11 năm 2023, hành trình Saigon Times CSR 2023 do tòa soạn The Saigon Times, trực thuộc Tạp chí Kinh tế Sài Gòn tổ chức đã được khép lại với lễ vinh danh các doanh nghiệp được tổ chức tại Khách sạn Rex Sài Gòn, Quận 1, TP. HCM.
Sau hơn sáu tháng kể từ ngày phát động chương trình Saigon Times CSR (Corporate Social Responsibility) 2023, Ban tổ chức đã chọn ra 40 doanh nghiệp với những hoạt động CSR ý nghĩa và ấn tượng để trao giấy chứng nhận tại Lễ Tôn vinh các doanh nghiệp tham gia chương trình Saigon Times CSR 2023.
Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp (Corporate Social Respbonsibility – CSR) là đạo đức kinh doanh trong văn hóa doanh nghiệp với sự đóng góp cho xã hội, môi trường và phát triển kinh tế. Là một trong những doanh nghiệp được vinh danh tại sự kiện, Skyline Architects tự hào với những giá trị nhân văn vì cộng đồng đã xây dựng. Với những đóng góp qua từng năm, Skyline Architects tin rằng những giá trị mà Skyline Architects mang lại sẽ tạo sức lan toả không chỉ đối với cộng đồng mà còn tạo nên sự tích cực đối với xã hội qua những hành động thiết thực.
Kết hợp trong sự kiện là tọa đàm “Sustainability and Beyond”, lãnh đạo của một số doanh nghiệp cho rằng các doanh nghiệp phải nhận thức việc hoàn thành các trách nhiệm xã hội (CSR) không chỉ là một việc phụ thêm để đóng góp cho cộng đồng, mà cần nhìn nhận vai trò và ý nghĩa của hoạt động này như là một chiến lược để phát triển bền vững, từ đó đáp ứng các nhu cầu của khách hàng trong thời đại mới.
https://thesaigontimes.vn/saigon-times-csr-2023-ton-vinh-40-doanh-nghiep-phat-trien-ben-vung-vi-cong-dong

Related Project