Năm 2021
Quy mô 28 tầng, tổng diện tích sàn xây dựng: 77.250m²
Khách hàng Công ty Agape Việt Nam
Địa điểm TP. Hải Phòng