Năm 2020
Quy mô 96.000 m2
Khách hàng DHland
Địa điểm Tp. Hồ Chí Minh