Năm 2021
Quy mô 86.373 m2
Khách hàng Cty cổ phần BDS Nam Việt
Địa điểm Thuận An, Bình Dương