Năm 2021
Quy mô 5 tầng, tổng diện tích sàn xây dựng: 6.000m²
Khách hàng Công ty Thủy Nguyên
Địa điểm TP. Hải Phòng