• 0918958637
  • contact@skyline.com.vn

Nhóm thiết kế Đồ họa

Càng đơn giản, càng khó sai, càng dễ sửa Phương châm làm việc và thế mạnh: Am hiểu cặn kẽ chuyên môn và phương pháp làm việc khoa học. Nghiên cứu cặn kẽ từng vấn đề, đáp ứng đa dạng về các thể loại công trình Đã tham gia thiết... Xem thêm
Áp dụng – Thích nghi – Cải tiến Phương châm làm việc và thế mạnh: Đi tìm cái đẹp trong từng cú click chuột. Ham học hỏi cái mới. Không ngừng hoàn thiện cái đã biết. Thế mạnh là hậu kỳ hình ảnh. Xem thêm