Áp dụng – Thích nghi – Cải tiến

Phương châm làm việc và thế mạnh:

  • Đi tìm cái đẹp trong từng cú click chuột.
  • Ham học hỏi cái mới. Không ngừng hoàn thiện cái đã biết.
  • Thế mạnh là hậu kỳ hình ảnh.