Đây là một công trình tuy không có quy mô lớn nhưng kỳ vọng sẽ là nét đột phá và mang yếu tố nhận diện thương hiệu cho công ty Viễn thông FPT chi nhánh Hải Phòng, Skyline đã thiết kế 3 phương án về mặt đứng công trình mang thông điệp đặc trưng của FPT và phương án “Tốc độ và số 1” đã được chọn để triển khai

 

Mặt đứng mang hình ảnh hiện đại  và thể hiện tđặc thù của công ty viễn thông, các dải đèn được cách điệu từ hình ảnh tốc độ của ánh sáng

Năm 2021
Quy mô 7 tầng, tổng diện tích sàn xây dựng 4.600m²
Khách hàng Công ty Cổ phân Viễn thông FPT
Địa điểm TP. Hải Phòng