• 0918958637
  • contact@skyline.com.vn

Kiến trúc

Số lượng: 02 Hạn tuyển dụng: tháng 07/2022. Mô tả công việc: – Làm việc dưới sự quản lý và hướng dẫn của Chủ trì thiết kế. – Phối hợp thiết kế với các bộ phận thiết kế có liên quan. Yêu cầu: – Sinh viên ngành Kiến trúc mới... Xem thêm
Số lượng: 02 Hạn tuyển dụng: tháng 10/2023. Mô tả công việc: – Làm việc dưới sự quản lý và hướng dẫn của Chủ trì thiết kế. – Thực hiện hồ sơ từ thiết kế ý tưởng đến thiết kế bản vẽ thi công, giám sát tác giả thiết kế.... Xem thêm