• 0918958637
  • contact@skyline.com.vn

TP. Vinh

Lung Lo New Horizon Chung cư Lung Lo New Horizon (CT2) thuộc dự án khu đô thị Long Châu, phường Vinh Tân, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Hình dạng chu vi công trình bị giới hạn theo quy hoạch chi tiết đã phê duyệt nên nhiệm vụ thiết kế được... Xem thêm