Năm 2021
Quy mô
Khách hàng Tecco Miền Nam
Địa điểm Thuận An, Bình Dương