• 0918958637
  • contact@skyline.com.vn

Nhóm thiết kế Kiến trúc

Less is more Phương châm làm việc và thế mạnh: Biến áp lực công việc thành động lực để thành công. Đã tham gia thiết kế và chủ trì thiết kế nhiều thể loại công trình Xem thêm
Công việc là đam mê Phương châm làm việc và thế mạnh: Hết việc chứ không hết giờ. Chỉ cần có deadline, mọi thứ có thế sắp xếp được Am hiểu chuyên môn và pháp lý, đáp ứng đa dạng các thể loại công trình Từng chủ trì thiết kế... Xem thêm
Nhanh hơn là tốt hơn Phương châm làm việc và thế mạnh: Cẩn thận, nghiêm túc trong công việc. Đã tham gia thiết kế nhiều thể loại công trình. Xem thêm
Không có việc gì khó. Phương châm làm việc và thế mạnh: Làm chủ được yêu cầu công việc. Luôn học hỏi, đề xuất nhiều ý tưởng mới. Thế mạnh về thiết kế cảnh quan Xem thêm