Làm hết sức, chơi hết mình
Phương châm làm việc và thế mạnh:

  • Lên kế hoạch, sắp xếp công việc theo thứ tự ưu tiên.
  • Tập trung là phương pháp làm việc hiệu quả nhất.
  • Tạo động lực cho bản thân cũng là một phương pháp làm việc hiệu quả